נושאי הכנס

img

רפואת חירום באירועים המוניים -

מחקר מתקדם בניהול אסונות -

תפקיד הסיעוד בניהול אסונות -

התפרצויות ומגיפות, מניעה ושליטה -

 אתיקה בעת אירועי חירום ואסון -

מחלוקות בניהול מצבי חירום ואסון -

לקחים שנלמדו מאירועי חירום ואסון -

 ניהול משאבי דם בעת מצבי חירום -

סיעוד במצבי חירום ואסון -

אפידמיולוגיה ובריאות הציבור -

גישה הוליסטית להיערכות למצבי חירום -

חינוך והכשרה רפואיים -

ניהול טראומה -

סיוע הומניטרי בינלאומי -

בניית יכולות מולטי-פרופסיונליות -

איומים בלתי קונבנציונליים חדשים -

ניהול אסונות ומחסה לבעלי חיים בעתותחירום -

קידום היערכות לחירום על ידי ארגונים בינלאומיים -

מודלים לתכנון מצבי חירום במערכת הבריאות -

שיתוף פעולה בין מערכות אזרחיות לצבאיות -

ניהול לוגיסטי של מצבי חירום ואסון -

רשתות חברתיות והתנדבות -

מושב מומחים – דילמות בניהול מצבי חירום -

כלי סימולציה במיון נפגעים -

ניהול משבר האבולה -

ניהול תגובות דחק -

אבטחת איכות בהיערכות לאסונות -

קשרי גומלין בהתייחס לחוסן קהילתי -

אנושיות בטיפול בפליטים ובמהגרים -

חינוך בתחום רפואת חירום -

תרגילים מורכבים: כיצד לתכננם ולקיימם -

שימוש במדיה חברתית לניהול אסונות -

כלים ומודלים במענה לאירועי חירום -

התפתחות טכנולוגיות בניהול אסונות -

מערכות מיון בעתות אסון -

הכשרות -

קידום חוסן האוכלוסייה והמערכות -

ניהול טראומה והיערכות אוכלוסיות מיוחדות -